24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

 Inschrijfformulier KDV/BSO

 

                                               Ouder 1                                                             Ouder2

                               Aanvrager kinderopvangtoeslag

  Tel.nr.        Thuis                   Mobiel                     Werk                     Noodgeval

                                      

          Kind1                                                               Kind2                        

 

Dagopvang

Tijden:

Hele dag: 7.30 - 18.30 uur

                                   Kind1                                                                               Kind2

 

Buitenschoolse opvang

Schoolgegevens

Tijden:

Halen vindt plaats op dagen tijdens de schoolweken.

Gewenste ophaaltijd van school:

 

Opvang tijdens de schoolvakantie

Tijden:

Hele dag: 7.30 - 18.30 uur

                                    Kind1                                                                               Kind2

Betreffende vakantieperiode: 

 

Zijn er bepaalde aandachtspunten qua gezondheid en/of voeding?

 

Heeft uw kind de reguliere inentingen conform het rijksvaccinatie-programma gekregen?

 

Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte ben van de privacyverklaring. En met het verzenden van dit formulier geef ik toestemming tot het verwerken van bovenstaande gegevens conform de wet AVG.