24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

Openingstijden

"De Kinderruimte" is 52 weken per jaar geopend, van maandag tot vrijdag en van 07.30 tot 18.30 uur. Verruiming van de openingstijden is mogelijk in goed overleg en bij voldoende animo. Op de reguliere feestdagen, goede vrijdag en de dag na Hemelvaartsdag zijn wij gesloten. Op 5, 24 en 31 december sluiten wij om 16.00 uur. Ruilen van feestdagen is niet mogelijk.

De reguliere feestdagen zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Koninginnedag
  • 2e Paasdag
  • 2e Pinksterdag
  • Hemelvaart
  • 5 mei (éénmaal in de 5 jaar)
  • 1e en 2e Kerstdag

 

Brengen en ophalen

Om het dagritme voor de kinderopvang te kunnen hanteren zijn de breng- en ophaaltijden als volgt ingedeeld:

  • van 7.30 tot 9.30 uur kunt u uw kinderen brengen.
  • na 16.30 tot 18.30 uur kunt u uw kinderen halen.

In In de vakantieperioden vragen we u om, gezien het tijdstip van de start van de activiteiten, uw kinderen voor 9.30 uur te brengen.


 

 

Wennen

Wij hechten er veel waarde aan dat uw kindje eerst bij ons komt wennen.
 

 

 

 

Oudercontacten en uitwisselen van informatie

Bij het halen en brengen van uw kindje is er altijd tijd voor een persoonlijke uitwisseling van informatie met de leidsters. Elke leidster heeft haar eigen mentorkind waarover ze regelmatig een ontwikkelingsverslag schrijft. Ook is zij uw aanpreekpunt bij vragen of klachten.
"De Kinderruimte" werkt met 'Bitcare', een digitaal programma waarin elke dag de belevenissen en weetjes van ieder kind in woord en beeld worden opgeslagen. U als ouder kunt ook hierin berichten achterlaten voor onze medewersters. Nota's, documenten en andere informatie over uw kind is hier eveneens overzichtelijk terug te vinden.