24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

 

Wat kunnen wij u aanbieden?

Wij hebben verschillende contracten waaruit u kunt kiezen voor een maximale aansluiting op uw werk- en gezinssituatie. In de onderstaande pdf-files vindt u het overzicht van wat wij te bieden hebben. Voor alle mogelijkheden geldt dat deze voor 52, 49, 46 en 40 weken afgenomen kunnen worden. Afwezigheid van uw kind bij contracten van 49 weken of minder dient te vallen in de schoolvakanties van Regio-Midden en dient een aaneengeslotenheid te hebben van een week. Hieronder treft u onze kostenoverzichten aan:

 Tarievenoverzicht KDV

 Tarievenoverzicht BSO


De kosten per uur voor de BSO variëren tussen € 8,30 en € 10,82 en de kosten voor de KDV tussen € 9,10 en € 10,82 per uur. De opvang is inclusief luiers, eten en drinken. Ook zuigelingenmelk van Hero is inclusief. Het aantal uren opvang van uw kind is door ons vastgesteld op 11 uur per dag, uit pedagogisch oogpunt hanteren we een minimale afname van 1 dag per week. Voor de BSO geldt een minimale afname van één middag per week. De vakantieperioden, de ziekteperioden van uw kind, de erkende feestdagen en de sluitingsdagen zoals genoemd in de plaatsingsvoorwaarden, worden door "De Kinderruimte' in het maandtarief opgenomen. Deze dagen worden door u dan ook doorbetaald. Op de pagina Wet Kinderopvang vindt u informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming in deze kosten bij de belastingdienst.

 

Betalingen

Afname van onze diensten geschied door vooruit betaling en bij voorkeur door middel van automatische incasso.