24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

 

Wet Kinderopvang

Sinds 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. In de wet staan regels op het gebied van de kwaliteit en financiering van kinderopvang omschreven. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Ouders die werken of een opleiding volgen en zorg voor hun kinderen combineren, hebben recht op een tegemoetkoming van de overheid. Deze bijdrage ontvangen ouders via de belastingdienst, de zogenaamde Kinderopvangtoeslag. Om in aanmerking te komen voor de Kinderopvangtoeslag dient de opvang geregeld te zijn via een erkende instelling, waarmee toezicht op de kwaliteit is gewaarborgd. "De Kinderruimte" is aangesloten bij de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang.

In 2010 is de wet aangepast, hierbij blijft het recht op Kinderopvangtoeslag bestaan. Meer informatie kunt u vinden op de speciale site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. U kunt daar een bruto-netto kostenberekening maken.


U kunt ook een vrijblijvende berekening door onze plaatsingsmedewerker laten maken van uw netto kosten voor kinderopvang bij "De Kinderruimte". U weet dan meteen wat uw maandelijkse eigen bijdrage is. Tevens kan zij u meer informatie geven over bijvoorbeeld het aanvragen en/of wijzigen van de Kinderopvangtoeslag.

Ouders vragen de Kinderopvangtoeslag zelf aan bij de belastingdienst en ontvangen de bijdrage rechtstreeks. Valt u onder een specifieke doelgroep dan kunt u soms een bijdrage ontvangen van de Gemeente via de Sociale Dienst of het UWV.