24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

 

Wet Kinderopvang

Sinds 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. In de wet staan regels op het gebied van de kwaliteit en financiering van kinderopvang omschreven. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Ouders die werken of een opleiding volgen en zorg voor hun kinderen combineren, hebben recht op een tegemoetkoming van de overheid. Deze bijdrage ontvangen ouders via de belastingdienst, de zogenaamde Kinderopvangtoeslag. Om in aanmerking te komen voor de Kinderopvangtoeslag dient de opvangorganisatie ingeschreven te zijn in het Landelijke Register Kinderopvang. Hiermee toezicht op de kwaliteit is gewaarborgd. "De Kinderruimte" is aangesloten bij de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang.

Meer informatie kunt u vinden op de speciale site van de belastingdienst: Toeslagen Belastingdienst.

U kunt ook een vrijblijvende proefberekening op de site van de belastingdienst van uw netto kosten voor kinderopvang bij "De Kinderruimte". U weet dan meteen wat uw maandelijkse eigen bijdrage is. Tevens kunt u op deze site meer informatie krijgen over bijvoorbeeld het aanvragen en/of wijzigen van de Kinderopvangtoeslag.

Ouders vragen de Kinderopvangtoeslag zelf aan bij de belastingdienst en ontvangen de bijdrage rechtstreeks. Valt u onder een specifieke doelgroep dan kunt u soms een bijdrage ontvangen via de Gemeente van de Sociale Dienst of het UWV.