24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

Oudercommissie

Inspraak van ouders vinden wij heel belangrijk. Het is altijd mogelijk om uw ideeën en op- of aanmerkingen aan één van de leidsters kenbaar te maken.

Ook is er een oudercommissie die de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen behartigt en de ouders vertegenwoordigt. Bij opvang staan immers niet alleen de kinderen maar ook de wensen van de ouders centraal.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis adviseren over het te voeren beleid. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. U kunt daarbij denken aan de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, de klachtenregeling, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en de tarieven. En de oudercommissie houdt ouders op de hoogte via de notulen van de vergaderingen. "De Kinderruimte" kijkt altijd uit naar ouders die de oudercommissie willen versterken.

 

Het reglement oudercommissie is op aanvraag voor onze ouders beschikbaar en het document is ook in te zien op het voor ouders toegankelijke gedeelte van deze website.