24,10,0,50,1
1,800,60,2,3000,5000,150,800
90,300,0,50,8,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
Samen leren delen...
Samen leren delen...
Respect voor elkaar...
Respect voor elkaar...
Veiligheid en betrokkenheid...
Veiligheid en betrokkenheid...
Natuur om te ontdekken...
Natuur om te ontdekken...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te spelen...
Ruimte om te ervaren...
Ruimte om te ervaren...
Vrijheid om te verkennen...
Vrijheid om te verkennen...

 

 

Onze 'groene' visie is gebaseerd op de volgende vier pijlers:


Ruimte : in jezelf, in je relaties en in de omgeving.
Respect : voor de ander, voor jezelf, voor alles wat om je heen leeft.
Rust : in jezelf en in de omgeving, zowel in het dagverblijf als er buiten.
Regelmaat : structuur is duidelijk en de dagindeling is voorspelbaar.

   

De kindvriendelijke omgeving van "De Kinderruimte" ondersteunt deze visie.
Dit terrein ligt vrijwel besloten: een veilige omgeving waar uw kind voldoende te ontdekken heeft.

 

Methodiek

Kinderdagverblijf 'De Kinderruimte' hecht belang aan de eigen ervaringen van het kind, het directe contact met de natuur en de actieve, ontdekkende houding bij kinderen. In onze visie staat het hele kind centraal en de gedachte dat kinderen leren door ontdekken. Het ervaren van echte materialen vormt hiervoor de basis.
Onze visie over de omgang met kinderen is gebaseerd op de humanistische psychologen Thomas Gordon en Abraham Maslow. 'De Kinderruimte' maakt daarbij gebruik van de Gordon-methode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Hierdoor geef je de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn, zelf verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.

 

Groene invalshoek

'De Kinderruimte' heeft een buitenruimte waar de kinderen de mogelijkheid krijgen om ook naast de bekende speeltoestellen en zandbak, te ervaren wat de natuur biedt. In de moestuin ontdekken de kinderen hoe groente en fruit groeit en bloeit. Zij helpen bij het 'werken' in de moestuin. Uiteraard alleen als extra uitdaging en met goede, veilige begeleiding van de leidsters. In de maaltijd verwerken wij ook onze eigen groente en fruit van het seizoen. Opgroeien in een natuurlijke omgeving betekent dat kinderen direct in contact zijn met de natuur, waaronder de dieren van onze 'kinderboerderij', en hierin is van alles te beleven. De directe ervaringen met de natuur leren kinderen respect op te brengen voor die natuur en zich over de natuur te verwonderen.